SweetPoints.dk
Forside

Du er her

Århus Sygehus & Århus Universitetshospital

Århus Sygehus er en del af Århus Universitetshospital og Århus Sygehus varetager en specialiseret behandling af borgere fra hele Midtjylland.

Desuden er Århus Sygehus et lokalt hospital for borgere i Århus by og på Samsø. Aarhus Universitetshospital er en sammenlægning af sygehusene i Skejby og Århus (tidligere Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus, Marselisborg Hospital og Samsø Sygehus).

Århus Sygehus & Århus Universitetshospital

Århus Sygehus er inddelt i fem centrale sygehuse med tilsammen 40 afdelinger plus en fælles administration, for alle sygehusene. Århus Sygehus ledes af en central hospitalsledelse og med en centerchef som administrator for hvert center.

Det enkelte sygehus omfatter flere afdelinger med hver sin afdelingsledelse.

De fleste kliniske afdelinger, på de enkelte sygehuse, har desuden en professor med ansvar for forskningsområdet.

Fordele ved Århus Sygehus

sygdomme i hovedet og nervebanerne
kræftsygdomme
diabetes og andre sygdomme i hormonproducerende kirtler
lungesygdomme
sygdomme i leveren
gigtsygdomme
hudsygdomme
ortopædkirurgi
mave- og tarmkirurgi
plastikkirurgi
geriatri (ældre menneskers sygdomme)
skadestuefunktion

Århus Sygehus vision

Den største viden - den bedste behandling

Patientbehandling, uddannelse og forskning er grundpillerne i hospitalets eksistensberettigelse.

Forskning og udvikling indgår som en naturlig og integreret del af arbejdet på stort set hele hospitalet, og forskningen foregår på højt internationalt niveau.

Århus Sygehus – Århus Universitetshospital

I løbet af det kommende årti skal Århus Sygehus flytte til et nybygget stort universitetshospital på Skejby Mark. Her vil Århus Universitetshospital, Århus Sygehus blive sammenlagt med Århus Universitetshospital, Skejby til ét samlet universitetshospital.

Afdelinger i Århus Sygehus

        Afdelinger
            Afløserkontoret
            Anæstesiologisk
            Arbejdsmedicinsk Klinik
            Dermato-Venerologisk
            Driftsafdelingen
            Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen
            Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik
            Fælles akutmodtagelse
            Geriatrisk
            Hospitalsapoteket Aarhus
            Hæmatologisk
            Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L
            Kirurgisk
            Klinisk Biokemisk
            Klinisk Epidemiologisk
            Klinisk Farmakologisk
            Lungemedicinsk
            Medicinsk Kardiologisk
            Medicinsk Endokrinologisk
            Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk
            Neurofysiologisk
            Neurokirurgisk
            Neuroradiologisk
            Neurologisk
            Nuklearmedicinsk
            Onkologisk
            Ortopædkirurgisk
            Patienthotellet
            Patologisk Institut
            PET-Centret
            Plastikkirurgisk
            Radiologisk
            Reumatologisk
            Samsø Syge- og sundhedshus
            Tand-, mund- og kæbekirurgisk

Klik  her og læs mere om Århus Universitetshospital

Kan du lide det, du lige har fundet?

Tak!