SweetPoints.dk
Forside

Du er her

Aalborg Sygehus

Aalborg Sygehus er Nordjyllands største sygehus. Det er også Nordjyllands største arbejdsplads, da der er omkring 6.500 ansatte.

Som Nordjyllands største sygehus, har Aalborg Sygehus en central rolle i hele det nordjyske sundhedsvæsen, Aalborg Sygehus markerer sig på såvel nationalt som internationalt plan.

Aalborg Sygehus har mange specialister og specialområder

Aalborg Sygehus omfatter afsnit Syd og Nord i Aalborg samt sygehuset i Dronninglund, afsnit Dronninglund.

Desuden er kirurgisk afdeling A i hobro, Øre-Næse-Hals-afdelingen og øjenafdelingen i hjørring, de klinisk-kemiske funktioner i Hobro og Farsø samt dialyseafsnittet i Hjørring en del af Aalborg Sygehus.

Aalborg Sygehus varetager højtspecialiserede sygehusfunktioner for ca. 640.000 borgere, samt basissygehusfunktioner for ca. 250.000 indbyggere, på de lokale sygehuse.

Fordele ved Aalborg Sygehus

  • Højt vidensniveau
  • Centralt for mange i Nordjylland
  • Mange akut afdelinger
  • Stor forskning,

Som arbejdsplads er Aalborg Sygehus en mangfoldighed inden for hospitalsvæsenet, der findes alle fagligheder og personligheder på Aalborg Sygehus. Ledelsen holder sig løbende ajour med de aktuelle behov for personalet, og bestræbelserne går på at tilbyde de bedste uddannelsesmæssige og kompetenceudviklende aktiviteter.

Ambitionen er, at Aalborg Sygehus skal være en arbejdsplads, som personalet sætter pris på, og at der skal være en stolthed omkring det at arbejde på Aalborg Sygehus.

Centre og afdelinger på Aalborg Sygehus

Anæstesi-, Børne- og Kirurgicenter
Anæstesiafdelinger
Børneafdelingen
FBE Kirurgi Syd
Gynækologi-Obstetrisk Afdeling
Patienthotellet
Steril/Sengeredning
Urologisk Afdeling

Hoved- Orto- Hjertecenter
Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen
FBE Øjenområdet
FBE Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling
Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling
Kardiologisk Afdeling
Karkirurgisk Afdeling
Kæbekirurgisk Afdeling
Mammakirurgisk Afdeling
Neurologisk Afdeling og Neurofysiologisk Afdeling
Neurokirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgiske afdelinger
Plastikkirurgisk Afdeling

Kræft- og Diagnostikcenter
FBE Klinisk Biokemisk Afdeling
FBE Klinisk Immunologisk Afdeling
Klinisk Genetisk Afdeling
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Onkologisk Afdeling
Nuklearmedicinsk Afdeling
Patologisk Institut
Radiologisk Afdeling

Medicinsk Center
Akut- og Traumecenter (ATC)
Arbejdsmedicinsk Klinik
Geriatrisk Afdeling
Infektionsmedicinsk Afdeling
Lungemedicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling, Dronninglund
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
Medicinsk Hæmatologisk Afdeling
Nyremedicinsk Afdeling
Reumatologisk Afdeling
Socialmedicinsk Enhed

Serviceafdelinger
Centralkøkkenet
Logistikafdelingen
Rengørings- og Serviceafdelingen
Teknisk Afdeling

Sygehusledelsen med stabe
Sygehusledelsen
Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender
Forskningsenhed for klinisk sygepleje
Medicinsk Bibliotek
Plan og Kvalitet
Strategi, Kommunikation og Personale
Sund Info
Økonomi

Klik her og læs mere om Aalborg Sygehus

Kan du lide det, du lige har fundet?

Tak!