SweetPoints.dk
Forside

Du er her

Esbjerg Sygehus

Verden omkring Esbjerg Sygehus forandres sig til stadighed. Esbjerg Sygehus bliver ligesom den omkringliggende verden mødt af mange nye krav og ønsker fra borgerne. Det er Esbjergs Sygehus målsætning at arbejde for en stadig stigende kvalitet, som Esbjergs Sygehus tidligere har beskrevet i Den Danske Kvalitetsmodel.

Esbjerg Sygehus

Det frie sygehusvalg er kommet for at blive, og det sætter også krav til Esbjergs Sygehus, patienterne vil i stigende grad ”shoppe rundt” efter det bedste tilbud – derfor arbejder Esbjerg Sygehus for i stigende grad vil kunne leve op til patienternes og borgernes krav om høj kvalitet i behandlingen, god service og ikke mindst fyldestgørende information. Vi skal også kunne honorere personalets krav om udfordringer og udvikling. Vi er med andre ord i skarp konkurrence om både patienter, behandlingstilbud og arbejdskraft.

Fordele ved Esbjerg Sygehus

  • Arbejder på at forbedre patient tilfredsheden løbende
  • Tværfagligt samarbejde mellem Esbjerg Sygehus og regionens sygehuse
  • Mange specialer
  • Mange specialiserede behandlingsformer
  • Stort udbud af afdelinger

I dag er Esbjerg Sygehus forhåbentlig et bedre sygehus, end det var i går, og i morgen skal Esbjerg Sygehus gerne være et bedre sygehus, end det er i dag. Esbjerg Sygehus vil være det fortrukne sygehus for patienterne, og det kræver, at Esbjergs Sygehus løbende udvikler sig for at være blandt de allerbedste. Det kan ikke lade sig gøre, uden en klar strategi for Esbjerg Sygehus, hvor vil Esbjerg Sygehus hen, og hvad der betyder noget for Esbjerg Sygehus?

Det er spørgsmålet, forfra Esbjerg Sygehus har formuleret sygehuset vision, målet er klart, og de grundlæggende værdier, som skal binde hele Esbjerg Sygehus sammen.

Det er hensigten for Esbjerg Sygehus, at vision skal være grundstenen i de daglige bestræbelser på at nå målene ude i afdelinger på Esbjerg Sygehus, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab skal få værdierne til at leve – for at øge patient tilfredsheden på Esbjerg Sygehus.

Praktiske oplysninger om Esbjerg Sygehus

Esbjerg Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
Tlf.             7918 2000     
svs@svs.regionsyddanmark.dk

Grindsted Sygehus
Engparken 1
7200 Grindsted
Tlf.             7918 9000     
svs@svs.regionsyddanmark.dk

Klik her og læs mere om Esbjerg Sygehus

Kliniske afdelinger på Esbjerg Sygehus

     Anæstesiafsnit
     Arbejdsmedicinsk Afdeling
     Børneafdelingen
     Dagkirurgisk Center
     Endokrinologisk afdeling
     Fælles Akutmodtagelse
     Gastroenterologisk afdeling
     Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
     Hjertemedicinsk afdeling (Kardiologisk afdeling)
     Hæmatologisk og infektionsmedicinsk afdeling
     Intensivafsnit
     Intermediærafsnit
     Jordemoderfunktionen
     Kirurgisk afdeling
     Klinisk Diagnostisk Område
     Kliniske diætister
     Klinik for Biokemi
     Klinik for Immunologi
     Klinik for Klinisk Mikrobiologi
     Klinik for Patologisk Anatomi
     LAKK - Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder
     Lungemedicinsk afdeling
     Lægebil
     Medicinsk område i Grindsted
     Nefrologisk afdeling- afd. for medicinske nyresygdomme
     Neurologisk afdeling
     Nuklearmedicinsk enhed
     Onkologisk afdeling
     Operationsafsnittene
     Afdeling for Operation og Anæstesiologi
     Opvågningsafsnit
     Ortopædkirurgisk afdeling (herunder Kæbekirurgi)
     Palliativt Team
     Radiologisk afdeling
     Radio Medical
     Reumatologisk afdeling
     Terapiafdelingen
     Veneklinikken
     Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling

Kan du lide det, du lige har fundet?

Tak!