SweetPoints.dk
Forside

Du er her

Herning Sygehus

Hernings Sygehus forskningshold og hospitalets forskningsstrategi ør et ønske om at lægge fundamentet for en styrket udvikling af de sundhedsfaglige kompetencer for hele regionen og stærkere prioriteret satsning på forskning i Herning Sygehus vil bidrage til en stærke og mere faglig kompetent hospitalsenhed i region Vest.

Hernings Sygehus forskningsstrategien

Opgaverne og funktioner som Hospitalsenheden Vest og Herning Sygehus er givet som et af regionshospitalerne i Region Midtjylland, hvilket blandt andet kommer til udtryk i akut-,

hospitals- og sundhedsplaner for Region Midtjylland og Herning Sygehus.

Hospitalsenheden Vest og Herning Sygehus er i forlængelse af ovenstående er det største regionshospital i Region Midtjylland, og som sådan varetager behandlinger på hovedfunktionsniveau for et befolkningsunderlag på ca. 300.000 borgere fordelt på et areal på næsten 5.000 km2.

Herning Sygehus og hospitalerne i region Midt vil som Regionshospital være det foretrukne lærings- og forskningshospital i Danmark

Mission er at Herning Sygehus og hospitalerne i region midt skal være er kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen.

Herning Sygehus og hospitalerne i region midt ønsker at dele sin viden med omverdenen, og dermed bidrage til et højere niveau i sundhed og sygdomshelbredelse.

Klik her og læs mere om Herning Sygehus

Vigtige telefonnumre til Herning Sygehus

 

  Akut Hjælp Ring 1-1-2

     Lægevagt                      7011 3131      

     Skadestuer                   7011 3131      

     Giftlinien                       8212 1212      

Fordele ved Herning Sygehus

  • Store forsknings kompetencer
  • Mange afdelinger
  • En del af region Midt
  • Lokalt for 300.000 borgere

Afdelinger på Herning Sygehus


        Akutafdelingen
        Anæstesiologisk Afdeling
        Arbejdsmedicinsk Klinik
        Børneafdelingen
        Driftsafdelingen
        Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen
        Ernæringsenheden
        Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
        Hospitalsapoteket
        Kirurgisk Afdeling
        Klinisk Biokemisk Afdeling
        Klinisk Immunologisk Afdeling
        Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
        Medicinsk Afdeling
        Neurologisk Afdeling
        Nuklearmedicinsk Afdeling
        Onkologisk Afdeling
        Ortopædkirurgisk afdeling
        Patologisk Institut
        Røntgenafdelingen
        Staben
        Sundheds IT
        Teknisk Afdeling
        Urinvejskirurgisk Afdeling
        Øjenafdelingen
        Øre-næse-halsafdelingen

Kan du lide det, du lige har fundet?

Tak!