SweetPoints.dk
Forside

Du er her

Hjørring Sygehus

Hjørring Sygehus tager udgangspunkt i patienterne og præsterer et sammenhængende og effektive patientforløb, som er karakteriseret ved kvalitet primært sikret ved en høj faglig ekspertise i diagnostik, behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering. Hjørring Sygehus sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme indgår som en selvfølgelig del af en behandling på Hjørring Sygehus.

Ved Hjørring Sygehus foregår patientbehandlingerne på tværs af sektorgrænser, dermed er de sammenhængende og effektive og synlige for såvel patient, samarbejdspartnere som for de læger og sygeplejerske der skal behandle. Patientforløbene ved Hjørring Sygehus er karakteriseret ved udstrakt patientinddragelse, høj patientsikkerhed og et maksimalt serviceniveau, både omkring selv behandlingen, sikring af fejlbehandlinger som journalisering.

Kvalitetssikring ved Hjørring Sygehus


Ved Hjørring Sygehus arbejdes der målrettet og systematisk med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed gennem deltagelse i både nationale, regionale og de lokale projekter der udbydes via samarbejdet med Sygehus Vendsyssel. Disse projekter anvender den nyeste teknologi i diagnosticering, behandling og pleje, dermed er Hjørring Sygehus blandt landes førende i teknologi. Den nyeste teknologi anvendes desuden til registrering, dokumentation og ressourcestyring.

Hjørring Sygehus bygger på åbenhed ærlighed, kvalitet og gennemsigtighed, og anvender aktivt teknologiske informationssystemer, til glæde for både patienter, borgere og det giver desuden de ansatte optimale muligheder for at orientere sig om aktiviteterne på Hjørring Sygehus.

Hjørring Sygehus har et aktivt uddannelses- og udviklingsmiljø, og her er der muligheder for uddannelse af næsten alle faggrupper og på alle niveauer. Hjørring Sygehus understøtter og skaber rum for forskningsinitiativer og –tiltag.

Hjørring Sygehus har en personalepolitik, der skal skabe tilfredse, engagerede og veluddannede medarbejdere, som professionelt og loyalt arbejder mod fælles mål, til glæde for patienterne på Hjørring Sygehus. Medarbejderne ser Hjørring Sygehus som en attraktiv arbejdsplads med personlige og faglige udfordringer, ideen er at det skal være medvirkende til at skabe et sygehus i absolut verdensklasse og et godt arbejdsmiljø der er i en kontinuerlig udvikling.

Hjørring Sygehus personalepolitik understøtter det sygdomsforebyggende, helbredende og sundhedsfremmende miljø for sygehusets medarbejdere. Alt samme til glæde for Hjørrings Sygehus patienter.

Hjørring Sygehus afdelinger

    Anæstesien
    Billeddiagnostisk Afdeling - Frederikshavn
    Billeddiagnostisk Afdeling - Hjørring
    Børneafdeling
    Gynækologisk - obstetrisk Afdeling
    Jordemodercenter Vendsyssel
    Kirurgisk Afdeling
    Klinisk Biokemisk Afdeling
    Medicinsk Center
    Patologisk Institut
    Reumatologisk Afdeling
    Skagen Gigt- og Rygcenter
    Terapiafdeling
    Skadestue - Modtagelse
    Sygehusledelse med stabe
    Center for Klinisk Forskning

Klik her og læs mere om Hjørring Sygehus

Kan du lide det, du lige har fundet?

Tak!