SweetPoints.dk
Forside

Du er her

Nyborg Sygehus

Med udgangspunkt i Nyborg Sygehus strategiske mål, har Nyborg Sygehus gennemført dialogmøder med samtlige afdelinger på Nyborg Sygehus og den efterfølgende udarbejdelse af Nyborg Sygehus strategi for den højt specialiserede behandling i alle afdelinger på Nyborg Sygehus, er der udpeget en række indsatsområder til styrkelse af den højt specialiserede
behandling på Nyborg Sygehus.

Indsatsområderne på Nyborg Sygehus

Profilering:
en styrket strategisk og prioriteret indsats for videreudvikling af Nyborg Sygehus højt specialiserede behandlinger.

Kapacitet:
en styrket indsats, der retter sig mod at opretholde og udvikle aktiviteten og bredden i Nyborg Sygehus højt specialiserede behandlinger.

Kvalitet:
En styrket indsats på Nyborg Sygehus til fortsat sikring og udvikling af kvaliteten i patientbehandlingen med fokus på forbedret flow i behandlingerne og en faglig udvikling på et højere niveau.

Organisation og Ledelse:
Et styrket samarbejde om de højt specialiserede behandlinger internt på Nyborg Sygehus og Odense Universitetshospital og i forhold til de øvrige hospitaler på Fyn samt samarbejde med andre højt specialiserede hospitaler i Danmark.

Branding:
En målrettet indsats for at synliggøre Nyborg Sygehus faglige kompetencer i forhold til omverdenen.

Fordele ved Nyborg Sygehus

  • Nær sygehus for mange borgere
  • Tværfagligt samarbejde med Odense Universitetshospital
  • Mange specialer
  • Klar strategi
  • Laparoscopisk kirurgi
  • Høj kvalitet i behandlingerne

Praktiske oplysninger Nyborg Sygehus

Nyborg Sygehus
Klinisk Biokemisk Afdeling
Vestergade 17
5800 Nyborg

Telefon Nyborg Sygehus:   6331 2803      

Telefon:                              6331 2948      
Telefax:                               6531 0916

Åbningstider for ambulatorium på Nyborg Sygehus:
Åbent alle hverdage kl. 07.00 til 15.00, mandage til kl. 17.00.

Klik her og læs mere om Nyborg Sygehus

Afdelinger på Nyborg Sygehus

     Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
     Øre-, Næse- og Halsafdeling E
     Fælles Akut Modtagelse
     Geriatrisk Afdeling
     Klinisk Biokemisk Afdeling
     Kirurgisk Afdeling K
     Medicinsk Afdeling
     Medicinsk / Kirurgisk Afdeling, Ærø
     Neurorehabiliteringen, Ringe
     Ortopædkirurgisk Afdeling, Svendborg Sygehus
     Afdeling for Klinisk Patologi
     Radiologisk Afdeling
     Rehabiliteringsafdelingen
     Anæstesiologisk Afdeling

Kan du lide det, du lige har fundet?

Tak!