SweetPoints.dk
Forside

Du er her

Roskilde Sygehus

Roskilde Sygehus ledelse og Region Sjælland har fokus stor på forskning. Flere lektorer og professorer er ansat til at forske, på Roskilde Sygehus og antallet af ph.d. studerende vokser på stadig på Roskilde sygehus. Forskningen skal medvirke til bedre forebyggelse, diagnostik, undersøgelse, behandling, sygepleje, omsorg, dialog med patienten og samarbejde indenfor sundhedsvæsnet.

Herved er tanken at forskningen på Roskilde Sygehus kan medvirke til, at sygehuset kan udvikle og introducere den nyeste viden og de nyeste og ikke mindste de bedste evidensbaserede teknologier og dermed styrke kvaliteten i patientbehandlingen og helbredelse af patienterne på Roskilde Sygehus.

Roskilde Sygehus er universitetssygehus


Roskilde Sygehus, Køge Sygehus og Holbæk Sygehus er universitetssygehuse i samarbejde med Københavns Universitet. Det vil sige, at sygehusene arbejder aktivt, i uddannelsen af de kommende læger. De kommende læger er dermed også med til at gøre Roskilde Sygehus opdateret på den nyeste viden omkring sygdomsbehandlinger med mere, og en stærk medvirkende faktor til de flotte resultater der skabes på Roskilde Sygehus.

Roskilde Sygehus universitetsfunktionen er et omdrejningspunkt for forskning og akademisk uddannelse og bidrager til at integrere forskning, praksis, helbredelse og uddannelse. For eksempel indpasses de studerendes opgaver og projekter i større, sammenhængende forskningslinjer, på Roskilde Sygehus. Desuden understøtter funktionen forskningskompetente medarbejdere som speciallæger, specialsygeplejerske, overlæger og ph.d. studerende, andre læger under specialistuddannelse og medarbejdere med alle former for videregående uddannelser.

Roskilde Sygehus samarbejder også med Roskilde Universitets Center, om biomedicinsk forskning, sundhedstjenesteforskning, forskere opgaver, direkte forskning og faget medicinalbiologi. Desuden indgår Roskilde Sygehus i videnskabeligt programsamarbejde med Forskningscenter RISØ.

Afdelinger på Roskilde Sygehus

    Anæstesiafdeling
    Børneafdeling
    Dermatologisk Afdeling
    Fysio- og ergoterapi Reumatologisk Afdeling
    Geriatrisk Afdeling
    Gynækologisk/obstetrisk Afdeling
    Høreklinikken (Audiologisk klinik)
    Hæmatologisk Afdeling
    Kardiologisk Afdeling
    Kirurgisk Afdeling
    Klinisk Biokemisk Afdeling
    Klinisk Immunologisk Afdeling
    Medicinsk Afdeling
    Neurologisk Afdeling
    Onkologisk Afdeling
    Patologiafdeling
    Plastikkirurgisk Afdeling
    Røntgenafdeling
    Skadestue
    Urologisk Afdeling
    Øjenafdelingen
    Driftsafdeling
    Serviceafdeling
    Socialrådgiverafdeling

Klik her og læs mere om Roskilde Sygehus

Kan du lide det, du lige har fundet?

Tak!