SweetPoints.dk
Forside

Du er her

Slagelse Sygehus

Sygehusledelsen på Slagelse Sygehus og i region Sjælland har valgt at synliggøre forskningen samt stimulere og udvikle Slagelse Sygehus forskningspotentiale ved at etablere en Forskningsenhed, som blandt andet vil sikre forbindelsen mellem Slagelse Sygehus ledelsen, Forskningsrådet og Forskerne på de forskellige sygehuse i regionen.

Forskning på Slagelse Sygehus

Slagelses Sygehus ledelse og det generelle fokus på forskning har resulteret i øgede bevillinger til forskning på Slagelse Sygehus. Tilknytning til København Universitet, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har været medvirkende til at den generelt stigende interesse for at etablere forskningsaktivitet omkring Slagelse Sygehus – og dermed resulteret i et stigende antal publikationer og i etablering af egentlige forskningslaboratorier.

I samarbejde med København Universitet, har Slagelse Sygehus, endvidere ansat kliniske forskningslektorer på Slagelse Sygehus. Øget specialisering, forskning og uddannelse hænger naturligt sammen, og vil på sigt medføre mange nye behandlingstilbud og muligheder for patienterne på Slagelse Sygehus. Det skal endvidere medvirke til, at den samlede behandlingskvalitet på Slagelse Sygehus udvikles og forbedres.

Dette betyder også, at mulighederne for at rekruttere sundhedsfagligt personale til Slagelse Sygehus vil forbedres.

Fordele ved Slagelse Sygehus

  • Tværfagligt samarbejde mellem Slagelse Sygehus og region Sjælland
  • Stor forskningsafdeling
  • Mange behandlingsformer
  • Nærsygehus for mange beboer
  • Høj faglighed og kvalitet i behandlingerne på Slagelse Sygehus

Kontaktinformationer Slagelse Sygehus

Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 18
4200  Slagelse
Telefon:             58 55 90 00     
sygehussyd@regionsjaelland.dk

Klik her og læs mere om Slagelse Sygehus

Afdelinger på Slagelse Sygehus

    Akutafdeling
    Anæstesiologisk afdeling
    Arbejdsmedicinsk Klinik
    Drifts- og serviceafdeling
    Geriatrisk afdeling
    Jordemodercenter
    Kirurgisk afdeling
    Klinisk biokemisk afdeling
    Klinisk Immunologisk Afdeling
    Klinisk mikrobiologisk afdeling
    Klinisk patologisk afdeling
    Medicinsk afdeling
    Medicoteknik
    Ortopædkirurgisk afdeling
    Radiologisk Afdeling
    Reumatologisk afdeling
    Skadestue
    Øre-næse-hals afdeling

Kan du lide det, du lige har fundet?

Tak!