SweetPoints.dk
Forside

Du er her

Viborg Sygehus

Viborg Sygehus og Skive Sygehus er fusioneret med Silkeborg Sygehus og Regionshospitalet Hammel Neurocenter som led i den store regionale sammenlægningsplan.

Nu udgør de fusionerede hospitaler en af regionens tre store hospitalsenheder. Viborg Sygehus er et højtspecialiseret sygehus der kan servicere borgere over hele landdelen.

Viborg Sygehus har fire stjerner ved Sundhedsstyrelsen

Viborg Sygehus går frem fra tre til fire stjerner. Silkeborg Sygehus afleverer en af sine fire stjerner - og Skive Sygehus bevarer de fire stjerner, det tidligere er blevet tildelt. Sådan er landet, efter at Sundhedsstyrelsen har opdateret stjernedatabasen.

Ovennævnte er den generelle karakter, hvor sygehusene bedømmes på de fysiske forhold, hygiejneforhold, rettidighed, patientoplevelser, fejl og ikke mindste patienttilfredshed. Resultaterne fra den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser indgår som en væsentlig del af stjernedatabasen.

Som noget nyt er der tilføjet tal for patientoplevede fejl ved indlagte og ambulante sygehusforløb.

Fordele ved Viborg Sygehus

  • Mange specialer
  • Højt specialiseret
  • Nær sygehus for 150.000 borgere
  • Stort forskningsafsnit
  • Tværfagligt samarbejde med de øvrige regionshospitaler
  • Stor uddannelses institution

Praktiske oplysninger om Viborg Sygehus


Viborg Sygehus og Skive Sygehus har forskellige fysiske adresser, men en fælles postadresse, telefonnummer og e-mail.

  Viborg Sygehus
   Heibergs Allé 4
   Postboks 130
   8800 Viborg

   tlf.             7844 0000     
   fax 7844 1190
   e-mail  post@Viborg.RM.dk

Klik her og læs mere om Viborg Sygehus

De fysiske adresser er:

  Viborg Sygehus:               Heibergs Allé 4, 8800 Viborg
  Skive Sygehus:                 Resenvej 25, 7800 Skive

Afdelinger Viborg Sygehus
        Akutafdeling A24
        Anæstesi- og operationsafdeling
        Ortopædkirurgisk afdeling
        Kirurgisk afdeling
        Mammacenter
        Karkirurgisk afdeling
        Øre-, næse-, halsafdeling samt høreklinik
        Kvindeafdeling
        Medicinsk afdeling
        Neurologisk afdeling
        Børneafdeling
        Øjenklinik
        Regional specialtandpleje
        Klinisk biokemisk afdeling
        Klinisk immunologisk afdeling
        Klinisk mikrobiologisk afdeling
        Billeddiagnostisk afdeling
        Patologisk-anatomisk institut
        Klinisk fysiologisk afdeling
        Hospitalsapotek
        Patienthotel
        Ledelsessekretariat
        HR-afdeling
        Kvalitets- og forskningsafdeling
        Projektafdeling
        Økonomi- og planafdeling
        IT-afdeling
        Driftsafdeling
        Teknisk afdeling

Kan du lide det, du lige har fundet?

Tak!